One thought on “ceelkan waxaa ku yaal deganka boqrka iyo geelena waxuu jogaa degaanka boqrka

Comments are closed.